Werkcultuur SER

Binnen de SER werken betrokken medewerkers met plezier samen aan maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij in een wendbare organisatie met een open en inclusieve werkcultuur, waarbij autonomie, betrokkenheid en ontwikkeling centraal staan. Bij de SER zijn we trots op de kennis en kunde van onze collega’s en vinden we het belangrijk om, naast oog voor de inhoud, ook oog voor elkaar te hebben.


Wij hebben verschillende collega’s gevraagd hoe zij de cultuur bij de SER ervaren en de bevindingen zie je hieronder in een Word Cloud:


Teamleider M&O, Rob Canters, over de werkcultuur bij de SER  

“Ik kan me voorstellen dat de SER naar buiten toe het imago heeft van een gezaghebbend, gewichtig instituut, waarin vooral veel overleg plaatsvindt. Het kantoorgebouw en de ontvangsthal dragen daaraan bij. Ik ervaar de werkcultuur echter als informeel, sociaal en prettig. Er wordt hier hard gewerkt en er wordt kwaliteit verwacht in alles wat je doet, maar altijd met oog voor elkaar. Ook is er denk ik veel ruimte (financieel en in tijd) voor activiteiten in het kader van sociale verbinding, welzijn en ontwikkeling. Zeker de laatste jaren zijn we als organisatie volop in ontwikkeling en merk je dat er veel meer dan voorheen (medewerkers)initiatieven ontstaan. Mooi om te zien!


De keerzijde van het sociale en vriendelijke is wat mij betreft dat we het lastig vinden om elkaar aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheden. Ik heb het idee dat het lastige gesprek wel eens uit de weg gegaan wordt, met alle consequenties van dien. Ook merk ik dat medewerkers het lastig vinden als ze een fout maken, medewerkers willen het graag goed doen”.


Fouten maken is geen taboe 

We maken op het werk allemaal weleens fouten. Fouten maken mag en is voor onze cultuur een belangrijke basis voor leren en vernieuwen. Om dit te stimuleren, is er een ‘Koffie Verkeerd’ moment bedacht die regelmatig wordt georganiseerd. Door inspirerende verhalen van collega’s willen we fouten en mislukkingen bespreekbaar maken en de onderlinge relaties verbeteren, omdat collega’s op deze manier meer begrip voor elkaar krijgen. Herkenbaar en wil je meedoen? Houd dan wijSER in de gaten voor de volgende editie ‘Koffie Verkeerd’.


Gedragscode 
Bij de SER vinden wij het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op de werkvloer. 
Daarnaast is het van belang voor de reputatie van de SER, voor de draagkracht voor ons (advies)werk, maar ook voor de interne samenwerking en verhoudingen, dat het SER-secretariaat een integere organisatie is en alle werknemers integer handelen. 


In de gedragscode leggen we uit welk gedrag we van jou verwachten als SER-medewerker. In je eerste werkweek heb je vanuit M&O een mail ontvangen met de gedragscode. We verwachten dat je de gedragscode goed doorleest. 

Diversiteit en inclusie 
Wij geloven dat diversiteit binnen onze organisatie bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en de maatschappelijk vraagstukken waar wij bij de SER dagelijks voor staan. Iedere persoon heeft unieke talenten, inzichten en competenties die van waarde zijn. Door die verschillende perspectieven kunnen we samen maatschappelijke impact maken en werken aan brede welvaart voor iedereen. Wij richten ons op alle dimensies van diversiteit. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit in arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd, LHBTI+ en neurodiversiteit. 


Het streven is om bij de SER een prettige en veilige werkplek mogelijk te maken waar ieders talent benut wordt en waar iedereen gezien en gehoord wordt. We geloven in de verschillende talenten die ons maken tot wie we zijn. We zijn allemaal uniek, en samen zijn we meer dan een optelsom van individuen. Want hoe meer talenten, visies en zienswijzen de SER in huis heeft, hoe meer we samen als SER kunnen bieden en van elkaar kunnen leren.


Goed om te weten is dat wij bij de SER een bezinningsruimte (A2.37) hebben om in stilte tot rust te komen, te mediteren of om je gebed te verrichten. Daarnaast is er ook een zorgkamer (A2.39) die bijvoorbeeld benut kan worden om te kolven.

SER-toekomstteam 
Om een toekomstbestendige en wendbare organisatie te worden, is er een SER-toekomstteam opgericht waarin collega’s van gedachten wisselen over hoe we hiernaar kunnen streven. Hoe ziet de SER eruit, nu en in de toekomst? Waar zijn we van en waar gaan we voor? Hoe willen we met elkaar samenwerken, wat en hoe willen we regelen en organiseren? In de groep SER-Toekomst lees je alle activiteiten en bevindingen die er tot nu toe zijn.