Privacy & Integriteit 

Het interne privacybeleid is bedoeld om invulling te geven aan de wettelijke regels over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van dit beleid. In de eerste plaats omdat alle medewerkers horen te weten hoe zij moeten omgaan met persoonsgegevens van anderen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de SER. Daarnaast is het goed om te weten hoe de SER omgaat met jouw persoonsgegevens als medewerker van de SER. Er is een overzicht gemaakt met veel gestelde vragen. Lees dit eens rustig door. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de interne privacyjurist


De SER is een overheidswerkgever en daarom verplicht een integriteitsbeleid te hebben. Het beleid geldt voor alle werknemers van de SER, inhuurkrachten en stagiaires. In het Integriteitsbeleid staat welke maatregelen en regelingen er zijn om integriteit te bevorderen en te waarborgen. Heb je te maken met schending van integriteit? Dan kun je een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon integriteit om hierover van gedachten te wisselen of advies in te winnen.
In de gedragscode leggen we uit welk gedrag we van jou verwachten als SER-medewerker, bijvoorbeeld informatie over:

  • Het aannemen van geschenken en uitnodigingen;
  • Werkzaamheden voor derden;
  • Het melden van financiële belangen. 


Goed gebruiken van social media geeft op een positieve manier een bijdrage aan het imago van de SER. Belangrijk is om daarbij integer te handelen. Lees hiervoor de informatie op wijSER en benut de kans om een training te volgen.