Organisatiestructuur SER-secretariaat

Het SER-secretariaat 

Het SER-secretariaat is er om alle taken van de SER uit te voeren. Het directieteam vormt de leiding waarbij de algemeen secretaris eindverantwoordelijk is. Het SER-secretariaat bestaat uit drie onderdelen: Het algemeen secretariaat met als hoofdtaak de ondersteuning van de algemeen secretaris en de SER-voorzitter, de beleidsdirectie en de stafdirectie.


Beleidsdirectie 

Bestaat uit vijf programma’s die zich richten op de inhoudelijke ondersteuning van de SER. Ieder programma kent een programmaleider, diverse beleidsmedewerkers en project- en beleidsondersteuners. 

De programmaondersteuners verzorgen de secretariële ondersteuning. Alexandra van Selm is directeur beleid. 


Stafdirectie
De SER beschikt over verschillende stafafdelingen met een eigen specialisme. De stafafdelingen zijn Communicatie, Facilitair Bedrijf, Financiën, ICT, Juridische zaken, Mens en Organisatie (M&O) en Programmaondersteuning. Kyra Keybets is directeur staf en geeft leiding aan deze afdelingen. De stafafdelingen bieden advies en ondersteuning aan het SER secretariaat zodat iedereen de werkzaamheden zo prettig en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Algemeen secretariaat

 • De afdeling het Algemeen Secretariaat heeft de hoofdtaak om ondersteuning te bieden aan de algemeen secretaris, de SER-voorzitter, de beleidsdirectie en de stafdirectie.
 • Het team wordt gevormd door de algemeen secretaris, de directeur staf, de directeur beleid, een directiesecretaris, een secretaresse van de algemeen secretaris, twee secretaresses van de voorzitter en een medewerker beleidsondersteuning.
 • De collega’s van het algemeen secretariaat vind je hier

Programmaondersteuning

 • De secretaresses/managementondersteuners van de afdeling Programmaondersteuning zetten zich in om de programma’s zoveel mogelijk te ondersteunen in verschillende activiteiten en administratieve werkzaamheden van het beleidsprogramma. 
 • De collega’s van de afdeling Programmaondersteuning vind je hier.

Financiën

 • Verantwoordelijk voor het bijhouden en verwerken van onze financiële stromen (salarissen, inkopen en vergadervergoedingen).
 • De collega’s van de afdeling Financiën vind je hier.

Mens en Organisatie (M&O)

 • Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, personeel- en salarisadministratie, verzuim en re-integratie, werving en selectie, verzuim en re-integratie etc.  
 • Farah Chtari (M&O-adviseur) is het aanspreekpunt voor de stafafdelingen. 
 • Roos van Rijn (M&O-adviseur) is het aanspreekpunt voor de programma’s. 
 • De collega’s van de afdeling M&O vind je hier.

ICT

 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het IT-beleid en het mogelijk maken van digitaliseringsprojecten. 
 • De SER Servicedesk ondersteunt op de werkplek, bij netwerk gerelateerde meldingen, SER specifieke applicaties (zoals M-files, Teams, SharePoint etc. en bij acute problemen en vragen van collega’s).
 • Word lid van de groep ICT om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen rondom ICT.
 • De collega’s van ICT vind je hier.

Facilitair Bedrijf 

 • Bedrijfsrestaurant; verzorgt de catering bij vergaderingen, borrels, recepties en de dagelijkse lunch.
 • Receptie; verwelkomt alle gasten en biedt ondersteuning bij vergaderingen en zalen. 
 • Chauffeurs; vervoeren de voorzitter naar de SER en/of naar diens zakelijke afspraken.
 • Technische dienst; zorgt voor het technisch onderhoud en reparaties binnen het gebouw.
 • Post en Archief; beheert de post en archief en zorgt voor een zorgvuldige logistiek van documenten binnen de SER.
 • De collega’s van het facilitair bedrijf vind je hier.

Communicatie

 • De afdeling Communicatie is onderverdeeld in twee teams, Communicatieadvies en Contentmanagement (o.a. website, social media, nieuwsvoorziening, vormgeving). 
 • De belangrijkste taak van de afdeling is bij te dragen aan een sterke positionering van de SER en (impact van) zijn activiteiten. Meer weten? Klik dan hier.
 • De SER communiceert zowel in- als extern proactief over diverse relevante onderwerpen: het gaat dan over SER-adviezen, specifieke producten, andere SER-activiteiten, waaronder externe optredens, en publicaties. 
 • Vanuit Communicatieadvies is een adviseur het aanspreekpunt voor het communicatiebeleid van een beleidsprogramma. Deze adviseur is verantwoordelijk voor de communicatieplannen, de perscontacten en social media uitingen over de thema’s van dat programma.  
 • Vanuit Contentmanagement denkt de medewerker mee op processen en middelen vanuit het eigen communicatiespecialisme(n). De adviezen kunnen ook strategisch zijn. 
 • De collega’s van de afdeling Communicatie vind je hier.

Globalisering & verdienvermogen

 • Bevorderen duurzame globalisering en duurzame economische groei. 
 • Thema’s o.a.: Europa, internationale handel, internationaal MVO, consumentenaangelegenheden, digitalisering.
 • De collega’s van de afdeling Globalisering & verdienvermogen vind je hier


Duurzaam & inclusief ondernemen

 • Bevorderen verantwoord ondernemen (dimensies milieu en sociaal, nationaal en internationaal). 
 • Thema’s o.a.: algemeen sociaal-economisch beleid, duurzame ontwikkeling, energietransitie, circulaire economie, diversiteit op de werkvloer, internationaal MVO.
 • De collega’s van de afdeling Duurzaam & inclusief ondernemen vind je hier

Goed bestuur & innovatie

 • Bevorderen goed bestuur in ondernemingen en bevorderen innovatie. Thema’s o.a.: medezeggenschap en governance, klachten- en geschillenbeslechting, arbeidsomstandigheden, verantwoording en monitoring, diversiteit in de top.
 • De collega’s van de afdeling Goed bestuur & innovatie vind je hier

Werk & Inkomen 

 • Bevordering bestaanszekerheid door solide sociale zekerheid en inkomensbescherming. 
 • Thema’s o.a.: sociaal stelsel, gezondheidszorg, combinatie werk en inkomen. De ondersteuning van het jongerenplatform valt ook onder dit programma.
 • De collega’s van de afdeling Werk & Inkomen vind je hier

Arbeidsmarkt

 • Bevordering goed en evenwichtig functionerende en inclusieve arbeidsmarkt.
 • Thema’s o.a.: regulering arbeidsmarkt, bevordering arbeidsparticipatie, arbeidsmarkt en onderwijs, leven lang ontwikkelen, combineerbaarheid arbeid en zorg, diversiteit.
 • De collega’s van de afdeling Arbeidsmarkt vind je hier