Arbo & veilige werkomgeving 

De SER wil een vitale organisatie zijn waar medewerkers op een prettige en gezonde manier werken. Hierbij worden we ondersteund door externe experts zoals de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker. De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) ondersteunt je bij problemen in de werk- en privésituatie en bij ziekte, en zoekt samen met jou naar oplossingen. De bedrijfsarts ondersteunt bij ziektebegeleiding maar kan ook preventief worden benaderd bij hulpvragen. 


Veilige werkomgeving

Bij de SER streven we naar een werkomgeving waarin medewerkers op een prettige, respectvolle en sociaal veilige manier kunnen samenwerken. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich veilig en vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn en anderen durven aan te spreken. We willen allemaal plezier hebben in ons werk, een plek waar je kunt leren en je ontplooien, en waar je je gewaardeerd en gerespecteerd voelt om wie je bent. Op zo een werkplek kun je goed functioneren. Een open en veilig werkklimaat is een voorwaarde daarvoor. Mocht je in een situatie terecht komen waarin dit niet het geval is en je met ongewenst gedrag te maken hebt, dan kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon om hierover van gedachten te wisselen of advies in te winnen.


Goede werkplekken

Een goede werkplek is belangrijk. Dat geldt voor je werkplek op kantoor en je thuiswerkplek. Via wijSER vind je meer informatie of schakel hulp in van de beeldschermconsulent. 


Gezond aan het werk

Geregeld worden er via wijSER workshops aangeboden, zoals time & energiemanagement, mindfulness of klachten aan de arm, nek of schouder (KANS) verminderen. Doe hier je voordeel mee. 


Noodhulp

Bij acute noodsituaties is iedereen verplicht de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners  (Bhv’er) op te volgen. Eelco Veldhuizen is hoofd BHV. Ben je getuige van een ongeval of noodgeval of is er brand? Bel het alarmnummer 777.