Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie en h5mag


VIDEO PlanBMedia


FOTO’S SER, Shutterstock, AdobeStock, Michael Danker, Melanie Lemahieu, Dirk Hol


ILLUSTRATIES BIMA, SER, Vecteezy.com


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2024, Sociaal-Economische Raad