OR & medezeggenschap

Tot slot

Ook in deze tijden van COVID-19 is het van belang dat or en bestuurder met elkaar in gesprek blijven en samen zoeken naar concrete oplossingen voor vaak urgente problemen. Dat loont! De kunst is daarbij te zoeken naar gedeelde belangen en werkbare procedures. Zodat ondanks de complexiteit van de vraagstukken en de tijdsdruk de medezeggenschap toch tot zijn recht kan komen.

    TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

    Terug naar keuzescherm
    Volgende pagina