OR & medezeggenschap

Colofon

Tekst: SER - Commissie Bevordering Medezeggenschap

Vormgeving: SER

Foto's: Shutterstock, Dirk Hol (NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie - wijzigingsvoorwaarden), Pixabay (NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie - Reorganisaties).


September 2020

    TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.