Overzicht commissies

Overzicht commissies per 31 december 2022

Algemeen sociaal-economisch beleid


Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Voorzitter: Romke van der Veen 
Secretarissen: drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers
drs. J. (Jeroen) Visser

Ad-hoc Commissie Sociale Innovatie (CSI)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: J.A. (Jos) de Groen MPA
mr. K. (Kyra) Keybets
drs. A.J.S. (Arnold) Devreese

Economisch structuurbeleid


Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
Secretarissen: drs. S.J.G.(Sarah) van Hugte
A.S. (Anne Sophie) Stoop MA MSc

Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken


Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Voorzitter: prof.dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Secretarissen: J.A. (Jos) de Groen MPA 
drs. Y. (Yvonne) Bernardt

Ad-hoc Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans
drs. P. (Peter) Koppe

Werkgroep Maatschappelijk verlof

Voorzitter: prof. dr. N.M.(Nicolette) van Gestel
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe
mr. L. (Lisette) Langedijk- Schuurman
dr. I. (Ivy) Koopmans

Werkgroep Kindvoorzieningen (KV)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans
drs. J. (Jeroen) Visser

Ad-hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven (Ditop)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans 
dr. B. (Babette) Pouwels


Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VEW)

Voorzitter: prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe 
dr. A.W.M. (Arend) Odé

Ad-hoc Commissie Werk en Armoede (WenA)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe  

Ad-hoc commissie Bevorderen gelijke kansen (BGK)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: A.S. (Anne Sophie) Stoop MA MSc
drs. J. (Jeroen) Visser
drs. S.J.C. (Sarah) van Hugte

Ad-hoc Commissie Hybride Werken (HW)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe

Commissie digitale transitie

Voorzitter: Anna Gerbrandy
Secretarissen: J. (Judith) Blijden
J. (Joeri) Scheper
Y. (Timothy) van der Linden
N. (Nora) Plaisier

Ad-hoc commissie Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren

Voorzitter: prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel
Secretarissen: dr. G. (Gerard) van Essen
drs. R. (Riemer) Kemper

Commissie Transities en Arbeidsmarkt

Voorzitter: prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
Secretarissen: drs. R. (Riemer) Kemper
drs. Y. (Yvonne) Bernardt
drs. S. (Sylvia) Molenkamp

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht


Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Voorzitter in behandeling
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Bevordering Medezeggenschap


Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Voorzitter: prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling
Secretaris: mr. M. (Mireille) Bosman
drs. M. (Marion) Winnink


Arbeidsomstandigheden


Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: drs. D. (Demi) Theodori
mr. H. (Hava) Arpaci

Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Voorzitter dr. N. (Nanda) Piersma
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori 

Sociale zekerheid en gezondheidszorg


Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen 
drs. M. (Masja) van den Burg
drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers

Werkgroep Jeugdzorg

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen
drs. M. (Masja) van den Burg
drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers


Werkgroep ouderen

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen
drs. M. (Masja) van den Burg
drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers

Ad hoc-commissie Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen (SEGV)

Voorzitter: prof. dr. M.G. (Marike) Knoef
Secretarissen: drs. A.J.S. (Arnold) Devreese
dr. A.W.M. (Arend) Odé
drs. P.J. (Piet) van den Reijen

Pensioenen


Pensioencommissie (PC)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe  


Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe  


Internationaal sociaal-economisch beleid


Commissie Europa (EU)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: dr. B. (Bart) van Riel
N. (Nora) Plaisier MSc

Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Voorzitter: prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer 
Secretaris: S.F. (Sanne Floor) Weesie MSc

Consumentenaangelegenheden

Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretarissen: dr. B. (Bart) van Riel
N. (Nora) Plaisier


Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

Bestuurlijke aangelegenheden en Toezicht

Commissie Bezwaarschriften (CBS)

Voorzitter: mr. drs. C.O.W. (Cees) Dubbelman
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Voorzitter: mr. L.C.J. (Loe) Sprengers
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorzitter: prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
Secretarissen: mr. I. (Ismail) Güveç
mr. M. (Mireille) Bosman