Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie en h5mag


FOTO’S Shutterstock, Dirk Hol, AdobeStock 


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2024, Sociaal-Economische Raad