Convenanten

De SER brengt verschillende organisaties binnen de samenleving samen. Dit zijn niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Raad maar ook veel andere organisaties. De SER heeft dan een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Zo faciliteert de SER convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten).

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, IMVO-convenanten, zijn multi-stakeholder samenwerkingen tussen bedrijven, overheid, brancheverenigingen, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan zij aan de slag om mogelijke misstanden voor mens, dier en milieu in productieketens in kaart te brengen en deze aan te pakken of te voorkomen. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 


De SER heeft hier een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Ook ondersteunt de SER de implementatie van afgesloten convenanten. In 2023 werken partijen uit zes sectoren samen in convenanten die de SER ondersteunt in de implementatie. De facilitering door de SER komt voort uit een SER-advies uit 2014. In de jaren daarna bracht de SER onder meer een advies uit over de impact die een combinatie van IMVO-wetgeving en sectorale samenwerking kan opleveren en een advies waarin de Raad adviseerde over een Europese aanpak om IMVO te bevorderen.

Convenanten