Overzicht commissies

Overzicht commissies - per 31 december 2021

Algemeen sociaal-economisch beleid


Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers

Ad-hoc Commissie Sociale Innovatie (CSI)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: drs. J.A. (Jos) de Groen; 

drs. C. (Carine) van Oosteren

Economisch structuurbeleid


Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
Secretarissen: drs. C.A. (Ton) van der Wijst); 

dr. A. van der Vooren

Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken


Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: drs. J.A. (Jos) de Groen; 

drs. Y. (Yvonne) Bernardt

Ad-hoc Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans; 

drs. J. (Jeroen) Visser

Werkgroep Kindvoorzieningen (KV)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans;

drs. J. (Jeroen) Visser

Ad-hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven (Ditop)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: dr. I. (Ivy) Koopmans;

mr. S.W. Sophia) Geelkerken;

dr. B. (Babette) Pouwels


Werkgroep digitale transitie

Voorzitter: Anna Gerbrandy
Secretarissen: drs. C. (Carine) van Oosteren;

J. (Judith) Blijden

Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VEW)

Voorzitter: prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe; 

dr. A.W.M. (Arend) Odé

Ad-hoc Commissie Werk en Armoede (WenA)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe; 

drs. J. (Jeroen) Visser

Ad-hoc commissie Bevorderen gelijke kansen (BGK)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: E.Y. (Eva) Buwalda MA;

A.S. (Anne Sophie) Stoop MA MSc;

drs J. (Jeroen) Visser; 
drs. S.J.C. (Sarah) van Hugte

Ad-hoc Commissie Arbeidsmarkt Zorg (ACAZ)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen; 

W.H. (Wilco) Brinkman MA (CAOP); 

J. (Hans) Schirmbeck (CAOP)

Ad-hoc Commissie Hybride Werken (HW)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: Mr. (Erik) E.J. van de Haar;

Mr. K. (Karima) Moaddine;

Mr. E. (Ellen) Bonke;

L. (Laurie) Limburg;

Drs. P.(Peter) Koppe

Arbeidsrecht en ondernemingsrecht


Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp 
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine

Bevordering Medezeggenschap


Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Voorzitter: prof. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. M.C.M. (Marjolein) Zomer


Arbeidsomstandigheden


Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: mr. E.J. (Erik) van de Haar; 

mr. K. (Karima) Moaddine

Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Voorzitter: prof. mr. S. (Saskia) Klosse
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori 

Werkgroep Biomonitoring en Sensoring en arbeidsomstandigheden (BioSens)

Voorzitter: prof. mr. S. (Saskia) Klosse
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori

Sociale zekerheid en gezondheidszorg


Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: drs. P.J. (Piet) van den Reijen; 

Drs. M. (Masja) van den Burg;

dr. H.J.A. (Herbert) Rolden;
drs. A.R.G.J (Roland) Zwiers;

A. (Aiske) Taverne

Pensioenen

Pensioencommissie (PC)

Voorzitter: in behandeling
Secretarissen: mr. E. (Ellen) Bonke; 

dr. G. (Gerard) van Essen

Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen (BPR)

Voorzitter:  in behandeling
Secretaris:  dr. G. (Gerard) van Essen

Internationaal sociaal-economisch beleid


Commissie Europa (EU)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretaris: dr. B. (Bart) van Riel

Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Voorzitter: prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer 
Secretaris: A.I. (Alexandra) van Selm


Consumentenaangelegenheden


Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretaris: dr. B. (Bart) van Riel

Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Voorzitter: prof. mr. W.H. (Willem) van Boom 
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken


Bestuurlijke aangelegenheden en Toezicht


Commissie Bezwaarschriften (CBS)

Voorzitter: mr. drs. C.O.W. (Cees) Dubbelman
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Voorzitter: mr. L.C.J. (Loe) Sprengers
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorzitter: prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
Secretarissen: mr. K. (Kyra) Keybets;

mr. I. (Ismail) Güveç