Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie

TECHNIEKh5mag


VIDEO PlanBMedia


FOTO’S Dirk Hol, Shutterstock, Branko de Lang, Leonard Faustle, Christiaan Krouwels, Renée van den Kerkhof, ANP/Robin Utrecht, ANP/Caspar Huurdeman, ANP/Guus Schoonewille, ANP/Phil Nijhuis, ANP/Peter Hilz


In dit e-magazine is werk van diverse fotografen gebruikt waarbij we van alle foto’s de naam van de maker hebben getracht te achterhalen. Het colofon is zo met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u menen dat er in deze verantwoording nog iets ontbreekt kunt u dat melden via communicatie@ser.nl.


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2022, Sociaal-Economische Raad