Bestuurlijke en wettelijke taken

De SER heeft naast het adviseren over brede sociaal-economische vraagstukken ook diverse andere taken. Deze komen voort uit wettelijke taken en zelfregulering. Het gaat vaak om continue activiteiten. Het bevorderen van de kwaliteit van medezeggenschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Ook worden klachten behandeld en vindt bemiddeling plaats over uiteenlopende onderwerpen. Lees hier meer over enkele van deze taken.

Infographic Bestuurlijke en wettelijke taken

Klik voor informatie over deze activiteiten op een van de banners.