Overzicht commissies

Overzicht commissies - per 31 december 2019

Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: drs. A.R.G.J. (Roland) Zwiers, drs. M.G. (Marko) Bos


Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO)

Voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
Secretarissen: drs. C.A. (Ton) van der Wijst), dr. A. van der Vooren


Commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken (AMV)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: J.A. (Jos) de Groen, drs. Y. (Yvonne) Bernardt


Ad-hoc Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans

Ad-hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven (DiTop)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans


Werkgroep Kindvoorzieningen (KV)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. I. (Ivy) Koopmans

Commissie Robotisering en arbeid (RenA)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretaris: drs. C. (Carine) van Oosteren


Werkgroep Vluchtelingen en Werk (VenW)

Voorzitter: prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe, dr. A.W.M. (Arend) Odé


Ad-hoc Commissie Werk en Armoede (WenA)

Voorzitter drs. M.I. (Mariëtte) Hamer 
Secretarissen: drs. P. (Peter) Koppe, drs. J. (Jeroen) Visser


Commissie Platformeconomie en Werk (CPW)

Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretarissen: drs. C. (Carine) van Oosteren, drs. G. (Gerard) van Essen, mr. drs. T. D. (Tyche) Riemens

Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht (AOR)

Voorzitter: prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp 
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine


Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Voorzitter: prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp
Secretaris: mr. K. (Karima) Moaddine


Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Voorzitter: prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp 
Secretaris: mr. M.J.M. (Mirjam) Bach


Commissie Borging Energieakkoord (BEA)

Voorzitter: drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels
Secretarissen: drs. C.A. (Ton) van der Wijst, dr. R. (Rob) Weterings


Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
Secretarissen: mr. E.J. (Erik) van de Haar, mr. K. (Karima) Moaddine, mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens

Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

Voorzitter: prof. mr. S. (Saskia) Klosse
Secretaris: drs. D. (Demi) Theodori 


Werkgroep biomonitoring en sensoring en arbeidsomstandigheden (BioSens)

Voorzitter: prof. mr. S. (Saskia) Klosse
Secretarissen: drs. D. (Demi) Theodori, mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens

Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretaris: drs. P.J. (Piet) van den Reijen

Commissie Armoede onder kinderen (AOK)

Voorzitter: prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe

Pensioencommissie (PC)

Voorzitter: in behandeling
Secretaris: drs. A. (Arnold) Devreese


Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenreglingen

Voorzitter: Prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq
Secretaris: mr. drs. T.D. (Tyche) Riemens

Commissie Europa

Voorzitter: prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen 
Secretarissen: dr. B. (Bart) van Riel, drs. M.G. (Marko) Bos


Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voorzitter: prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer 
Secretaris: A.I. (Alexandra) van Selm

Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA)

Voorzitter: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck 
Secretarissen: drs. M.G. (Marko) Bos, mr. A.M. (Anita) van den Bosch-de Gier

Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ)

Voorzitter: prof. mr. W.H. (Willem) van Boom 
Secretaris: mr. A.M. (Anita) van den Bosch-de Gier

Commissie Bezwaarschriften

Voorzitter: mr. drs. C.O.W. (Cees) Dubbelman
Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

Geschillencommissie Fusiegedragsregels (GF)

Voorzitter: mr. L.C.J. (Loe) Sprengers
Secretaris: mr. S.W. (Sophia) Geelkerken

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorzitter: prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten
Secretarissen: mr. K. (Kyra) Keybets (secretaris), mr. I. (Ismail) Guveç