Tsjechie

Tsjechiƫ richt zicht de komende jaren op drie pijlers: verdere digitalisering van (met name mkb-)bedrijven, publieke diensten en burgers. Het onderwijscurriculum wordt aangepast zodat het beter aansluit bij de hedendaagse behoefte.


Indicator/Digitale openbarediensten en overheidsdiensten:

Rank 15, Score 39,1%

Tsjechiƫ blijft een leider op het gebied van e-commerce door het groeiende aantal mkb'ers die een webwinkel hebben.


Gemiddelde rank DESI: 18Terug naar kaart

Terug naar kaart