Litouwen

Litouwen is bezig de publieke informatietechnologieën te verbeteren. Zo worden alle overheidssystemen verplaatst naar een nieuwe, centrale government cloud infrastructure. De publieke sector richt zich op drie doelen: 1. het consolideren van staatsinformatiebronnen, ICT-infrastructuur en diensten, 2. het aanbieden van betrouwbare publieke data en de mogelijkheid deze te delen en 3. het digitaliseren van overheidsprocessen en het verbreden van de digitale publieke diensten om ze toegankelijk te maken voor iedereen.


Indicator/Digitale openbarediensten en overheidsdiensten:

Rank 12, Score 41,2%

Litouwen scoort in verhouding tot de andere lidstaten hoog op het toepassen van kunstmatige technologie(ën) en het slimme gebruik van ICT voor verduurzaming.


Gemiddelde rank DESI: 14Terug naar kaart

Terug naar kaart