Nederland

De digitale ambities van Nederland zijn: 1. 'meedoen in de voorhoede en kansen benutten', 2. 'iedereen doet mee en we werken samen' en 3. 'vertrouwen in de digitale toekomst'.  Op dit moment heeft de Nederlandse digitaliseringsstrategie de volgende prioriteiten: 1. artificiële intelligentie (AI), 2. beter en verantwoord gebruik van data, 3. digitale overheid, 4. digitale connectiviteit, 5. digitale veiligheid en weerbaarheid en 6. digitale vaardigheden en inclusie.


Indicator/Digitale openbarediensten en overheidsdiensten:

Rank 8, Score 79,9%

Nederland scoort het op vier na laagste in de EU als het gaat om afgestudeerde ICT'ers. Nederland zou veel meer aandacht moeten schenken aan huidige en eventuele toekomstige tekorten aan digitaal vaardige professionals. Ook de genderkloof binnen de branche verdient aandacht.


Gemiddelde rank DESI: 65,1 %Terug naar kaart

Terug naar kaart