Letland

De digitaliseringsstrategie van Letland draait om het verbeteren van de digitale vaardigheden van ambtenaren, studenten, docenten, professionals en ICT-specialisten, maar ook van laagopgeleiden en werklozen. Ook wil Letland fors investeren in de fysieke infrastructuur voor digitalisering, zodat landelijke gebieden ook aangesloten worden op het netwerk.


Indicator/Digitale openbarediensten en overheidsdiensten:

Rank 23, Score 26,8%

Letland is actief bezig met het opleiden van ICT-professionals en scoort daarbij hoger dan het gemiddeld op het gebied van vrouwelijke ICT'ers. 


Gemiddelde rank DESI: 17Terug naar kaart

Terug naar kaart