Hongarije

Het digitaliseren van publieke diensten is een lastige opgave voor Hongarije. De e-Administration Act verplicht bedrijven om digitale diensten in te zetten en maakt het voor burgers een recht om daar gebruik van te maken. Verder is Hongarije structureel bezig met het gebruiksvriendelijk maken van e-forms. Naar verwachting sluit Hongarije zich in 2022 aan bij het eIDAS. 


Indicator/Digitale openbarediensten en overheidsdiensten:

Rank 26, Score 23,3%

Ondanks dat Hongarije vrij laag scoort op de DESI index, heeft het de ambitie om een raamwerk te ontwikkelen waarmee burgers hun digitale vaardigheden kunnen vergroten.


Gemiddelde rank DESI: 23Terug naar kaart

Terug naar kaart