Polen

De digitaliseringsstrategie van Polen richt zich op het verbeteren van alle indicatoren. Polen heeft vooruitgang geboekt op alle getoetste digitaliseringsaspecten. Door de coronapandemie zijn publieke diensten versneld digitaal aangeboden en moest Polen er ook versneld voor zorgen dat meer mensen toegang kregen tot het internet. 


Indicator: Digitale openbare diensten en overheidsdiensten:

Rank 22, Score 55,8%

Polen heeft COVID-19 gebruikt om overheidsdiensten massaal online aan te bieden. Zo is er een app gelanceerd waarmee de burger zijn of haar ID-bewijs, recept voor medicijnen, rijbewijs en voertuigregistratie online kan tonen in plaats van die fysiek bij zich te moeten dragen.


Gemiddelde rank DESI: 24Terug naar kaart

Terug naar kaart