Deel 2

Interactieve figuren per indicator / Feiten en cijfers

In dit deel van de monitor presenteren we de achterliggende data. De variabelen zijn ingedeeld naar de groepen leergedrag, urgentiegevoel en stimulerende factoren. Voor elk van de figuren beschrijven we de ontwikkelingen in de tijd. Door in de figuren door te klikken worden uitsplitsingen naar groepen en sectoren zichtbaar.