Download de bijlagen van de monitor leercultuur

In de bijlagen is de methodologie van deze publicatie terug te vinden.

Bijlagen & colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad en TNO, Den Haag

TEKST TNO (Roos van den Bergh, Wouter van der Torre, Hardy van de Ven), in samenwerking met SER Actie-agenda LLO

TECHNIEK H5mag


FOTO’S ANP/Frank de Roo, ANP-Caspar Huurdeman, ANP/Robin Utrecht, ANP/Remko de Waal,

ANP/Patricia Rehe, HH/Goos van der Veen, Dirk Hol, Shutterstock, Nationale Beeldbank, Pixabay, Techniekbeeldbank


In dit e-magazine is werk van diverse fotografen gebruikt waarbij we van alle foto’s de naam van de maker hebben getracht te achterhalen. Het colofon is zo met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u menen dat er in deze verantwoording nog iets ontbreekt kunt u dat melden via communicatie@ser.nl.


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2023, Sociaal-Economische Raad

Download de bijlage van de monitor leercultuur

In de bijlagen zijn de methodologie, indicatoren en referenties terug te vinden.