Raadsleden per 31 december 2022

36e zittingsperiode van 1 april 2020 - 31 maart 2022
37e zittingsperiode van 1 april 2022 – 31 maart 2024

Kroonleden

drs. M.I. (Mariëtte) Hamer (voorzitter)

plv: prof.dr H.L.F. (Henri) de Groot


prof.dr. B.E. (Barbara) Baarsma

plv: dr. S.R.A. (Steven) van Eijck


prof.dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

plv: prof.dr. N.M. (Nicolette) van Gestel


drs. L.B.J. (Laura) van Geest

plv: dr. A. (Albert) van der Horst


prof.dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

plv: prof.dr. S.G. (Fieke) van der Lecq


prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom

plv: prof.dr. B.J. (Bas) Ter Weel


drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels

plv: prof.dr. ir. C..J.A.M. (Katrien) Termeer


prof.dr. K. (Kim) Putters

plv: prof.dr. H. (Halleh) Ghorashi


prof.dr. J. (Job) Swank

plv: prof.dr. J.M. (Jan Marc) Berk


prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen

plv: prof.mr. S. (Saskia) Klosse


prof.mr. E. (Evert) Verhulp

plv: prof mr. C.D.J. (Claartje) Bulten

Ondernemersleden

drs. J. (Hans) de Boer (VNO-NCW)*

plv: drs. C. (Cees) Oudshoorn


ir. M.A.E. (Marc) Calon (LTO Nederland)

plv: drs. J.L.G.M. (Jan) Claassen MMO


mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming (VNO-NCW)

plv: mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom


mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk (VNO-NCW)

plv: R.F.J.M. (Rob) Bongenaar


drs. J.D.C. (Jacobine) Geel (VNO-NCW)

plv: E.J. (Ernst-Jan) Stigter


mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten (MKB-Nederland)

plv: A. (Ad) Bergwerff


drs.ing. G. (Ger) Jaarsma (MKB-Nederland)

plv: H.G.J. (Henk) Kamp


mr. S. (Sieto) de Leeuw (VNO-NCW)

plv: ir. G.H. (Gert) Mulder


drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen (VNO-NCW)

plv: mr. D.P.M. (Denis) Maessen MMC


J. (Jacco) Vonhof (MKB-Nederland)

plv: G.F. (Fried) Kaanen


mr. R. (Richard) Weurding (VNO-NCW)

plv: drs. Chr.P. (Chris) Buijink

Kroonleden

drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
    (voorzitter tot 01-04-2022)
prof. dr. K. (Kim) Putters

    (voorzitter per 16-09-2022)
prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
dr. P.F. (Pieter) Hasekamp
prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling                
L.C. (Luce) van Kempen MSc
prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
prof. dr. M (Maarten) Lindeboom
drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
prof. dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen
prof. dr. R. (Romke) van der Veen

Plaatsvervangende leden

dr. S.R.A. (Steven) van Eijck


prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy 

prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi
prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot
prof. dr. M. G. (Marike) Knoef
dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes
dr. N. (Nanda) Piersma                     
prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer 
prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer
prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Werknemersleden

W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)

plv: in behandeling


H.H. (Han) Busker (FNV) **

plv: mr. H. (Rik) van Steenbergen


mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)

plv: drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen


A. (Tuur) Elzinga (FNV)

plv: mr. C.E. (Catelene) Passchier


N.L. (Liane) den Haan (VCP)

plv: R.C. (Rob) Hunnego


drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)

plv: drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP


J.R. (Jan) de Jong (FNV)

plv: drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen


drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)

plv: drs. E. (Eelco) Tasma


B.W.V. (Bastiaan) Meijer (FNV)

plv: P.F. (Peter) van den Bunder LLB


C. (Coen) van der Veer (FNV)

plv: P. (Pim) Paulusma


A.A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)

plv: S. (Semih) Eski


** eerste plaatsvervangende voorzitter 1 april 2018 - 31 maart 2019

Ondernemersleden

I.D. (Ingrid) Thijssen (VNO-NCW)*
D.S. (Dirk) Beljaarts (VNO-NCW)
drs. J.H. (Han) ten Broeke (BOVAG)            
B. (Boris) van der Ham (VGN)                 
mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten (MKB-Nederland)
mr. M.C. (Medy) van der Laan (VNO-NCW)
mr. S. (Sieto) de Leeuw (VNO-NCW) 
J. (Sjaak) van der Tak (LTO Nederland)
J. (Jacco) Vonhof (MKB-Nederland)
mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom (VNO-NCW)

Plaatsvervangende leden

H.W. (Henk) den Boer (MKB-Nederland)
mr. Th.J. (Theo) Henrar (VNO-NCW)
H.P.L. (Hans) Van den Heuvel (LTO Nederland)
N.P. (Niels) Louwaars (VNO-NCW) 
drs. C. (Cees) Oudshoorn (VNO-NCW)
ir. W.A.A. (Jeannine) Peek-Vissers (VNO-NCW)
drs. C.W.A. (Cristel) van de Ven                
drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen (VNO-NCW)
L.J. (Leendert-Jan) Visser (MKB-Nederland)
A. (Anneke) Westerlaken MSc (VNO-NCW)
mr. R. (Richard) Weurding (VNO-NCW)

* tweede plaatsvervangende voorzitter 1 april 2022 - 31 maart 2023

Werknemersleden

W.J. (Willem Jelle) Berg (CNV)

plv: in behandeling


H.H. (Han) Busker (FNV) **

plv: mr. H. (Rik) van Steenbergen


mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)

plv: drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen


A. (Tuur) Elzinga (FNV)

plv: mr. C.E. (Catelene) Passchier


N.L. (Liane) den Haan (VCP)

plv: R.C. (Rob) Hunnego


drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)

plv: drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP


J.R. (Jan) de Jong (FNV)

plv: drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen


drs. C.G. (Kitty) Jong (FNV)

plv: drs. E. (Eelco) Tasma


B.W.V. (Bastiaan) Meijer (FNV)

plv: P.F. (Peter) van den Bunder LLB


C. (Coen) van der Veer (FNV)

plv: P. (Pim) Paulusma


A.A. (Arend) van Wijngaarden (CNV)

plv: S. (Semih) Eski


** eerste plaatsvervangende voorzitter 1 april 2018 - 31 maart 2019

Werknemersleden

A. (Tuur) Elzinga (FNV)**
Y. (Yasmin) Ait Abderrahman (FNV Young & United)
P.J.M. (Petra) Bolster-Damen (FNV)
mr. Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)
P. (Patrick) Fey (CNV Vakcentrale)
P.S. (Piet) Fortuin (CNV Vakcentrale)
drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
F. (Florian) de Jager (FNV-ECZ)                
C.G. drs.(Kitty) Jong (FNV)                         

B. (Bas) van Weegberg (FNV Jong)

Plaatsvervangende leden

J.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV Vakcentrale)
J. (Justine) Feitsma (CNV Jongeren)
G. (Gerben) van der Meulen                    
P. (Pim) Paulusma (FNV)
A.G. (Bart) Plaatje (FNV)
drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen (FNV)
drs. J.A. (Aleid) Ringelberg                    
drs. S.G. (Steve) Smit                    
P.C. (Peter) Spijkerman (BSW, BHA)             
drs. E.(Eelco) Tasma (FNV) 
H.F. (Henk) van der Velden (FNV)

** eerste  plaatsvervangende voorzitter 1 april 2022 - 31 maart 2023

Dagelijks bestuur

drs. M.I. (Mariëtte) Hamer 
    (voorzitter tot 1 april 2022)
prof. dr. K. (Kim) Putters 
    
(voorzitter per 16 september 2022)
 
mr. I.D. (Ingrid) Thijssen (vice-voorzitter)
A. (Tuur) Elzinga (vice-voorzitter)
P.S. (Piet) Fortuin
drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein
drs. C.G. (Kitty) Jong
drs. C. (Cees) Oudshoorn
J. (Sjaak) van der Tak
prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
J. (Jacco) Vonhof
prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy

Algemeen secretaris

mr. J. (Jacqueline) Prins MA

Afgetreden raadsleden

De volgende raadsleden zijn lopende het verslagjaar 2022 afgetreden:

Kroonlid
prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp
prof. mr. S. (Saskia) Klosse


Ondernemerslid
drs. A.P.W. (Ad) Melkert (VNO-NCW) 
R.D.T.M. (Roderik) Pape (VNO-NCW)
E. (Elisabeth) Post (VNO-NCW)
G.F. (Fried) Kaanen (MKB-Nederland)


Werknemerslid
A. (Alina) Bijl (FNV Jong)
mr. I.M.S. (Irene) van Hest (FNV)
ing. W.J.M. (Willem) Noordman (FNV)


Plaatsvervangend werknemerslid
J.R. (Jan) de Jong (FNV Senioren)
G. (Gerrit) van de Kamp (ACP)
H. (Rik) van Steenbergen (FNV)


afgetreden per 1 april 2022 (KR + DB)
afgetreden per 1 april 2022afgetreden 31 maart 2022 
afgetreden 31 maart 2022
afgetreden 31 maart 2022
afgetreden 19 december 2022afgetreden 13 oktober 2022
afgetreden 13 oktober 2022
afgetreden 19 december 2022afgetreden 31 maart 2022
afgetreden 1 december 2022
afgetreden 31 maart 2022

Raadsleden met foto’s ›