Platform en dialoog

Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om als platform te dienen voor relevante sociaal-economische vragen, soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist om een onderwerp te verkennen en agenderen. De SER vraagt en zoekt informatie en visies van betrokkenen, ook van partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de raad.

Infographic Platform en dialoog

Meer informatie? Klik op de iconen hieronder.