Colofon

UITGAVE Sociaal-Economische Raad, Den Haag

GRAFISCHE VORMGEVING SER, afdeling Communicatie en h5mag


VIDEO PlanBMedia


FOTO’S ANP-Bart Stoutjesdijk, ANP-Robin Utrecht, ANP-Caspar Huurdeman, ANP-Lex van Lieshout, Renée van den Kerkhof, Bima, Christiaan Krouwels, Dirk Hol, Hans Vissers, Shutterstock, Steenvlinder Eelkje Colmjan, Branko de Lange, Tatasteel


In dit e-magazine is werk van diverse fotografen gebruikt waarbij we van alle foto’s de naam van de maker hebben getracht te achterhalen. Het colofon is zo met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u menen dat er in deze verantwoording nog iets ontbreekt kunt u dat melden via communicatie@ser.nl.


Sociaal-Economische Raad

Afdeling Communicatie

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

communicatie@ser.nl

www.ser.nl


© 2023, Sociaal-Economische Raad