OR & medezeggenschap

De vier stappen

Stap 4 - een or kick-off met jongeren

Een aftrap of kick-off organiseren is een mooie manier om het ijs te breken tussen jongeren en de or. Zo’n kick off geeft de ruimte om de or te presenteren en relaties met jongeren te versterken. In deze stap krijg je tips van jongeren voor een succesvolle kick-off. Daarnaast krijg je informatie over twee werkvormen die je kunt inzetten.Tips voor een succesvolle kick-off

 • Combineer een inhoudelijk en een sociaal aspect. Jongeren vinden het aantrekkelijk wanneer beide elementen gecombineerd worden. Denk aan een discussie over het or-werk met na afloop een borrel.
 • Kies een aansprekende locatie, bij voorkeur niet op kantoor. Dat verhoogt het informele karakter en daarmee de aantrekkingskracht van de bijeenkomst.
 • Betrek je bestuurder of afdeling HR bij de promotie. Afhankelijk van jouw doelstelling en omstandigheden kan je bestuurder de kick off aanbevelen, de organisatie faciliteren of een bijdrage leveren als spreker.
 • Bespreek een werk gerelateerd onderwerp dat jongeren raakt. Uit eerder onderzoek van de SER blijken bijvoorbeeld werkdruk en flexwerk relevante onderwerpen voor jongeren te zijn. Gebruik zo’n onderwerp om jongeren op de hoogte te brengen van wat de or doet.
 • Werk samen met bestaande jongerengroepen. Veel organisaties hebben young professional groepen, projecten om nieuwe medewerkers in te werken of opleidingsgroepen. Bespaar veel tijd door van hun netwerk gebruik te maken en een gezamenlijke activiteit te organiseren.
 • Benoem een jongerenambassadeur. Dat is een jongere die niet per se in de or actief is, maar wel zijn doelen ondersteunt. De jongerenambassadeur kan namens je or contact leggen met andere jongeren en de kick-off promoten. Is dat niet haalbaar, benoem dan een voor jongeren aansprekend or-lid als contactpersoon.
 • Online aandacht. Houd je de kick off online in plaats van op locatie? Dat kan. Bereid de sessie goed voor, door je werkvorm aan te passen, de totale duur in te korten en de deelnemers een voorbereidingspakket te sturen. In dat pakket kun je een consumptie opnemen voor het informele gedeelte.
 • Snel contact na afloop. Stuur binnen twee weken ná de kick off een bericht aan de jongeren. Bijvoorbeeld over een concrete mogelijkheid om mee te denken met de or of met een uitnodiging voor een social media platform van de or. Nog sterker is wanneer je het bericht niet aan de groep als geheel stuurt, maar individueel en op maat.

Twee werkvormen

In samenwerking met jongeren die in medezeggenschap actief zijn heeft de SER twee werkvormen uitgewerkt voor zo’n kick-off. Ze bieden je ideeën en denkrichtingen om het or-werk te presenteren. Maak daarmee een plan en programma voor de kick-off.


1.  Het ‘kom over’ debat:


Duur: 30 minuten

Aantal deelnemers: tussen de vijf en twintig jongeren

Met het ‘kom over’ debat daag je mensen uit. In dit geval gebruik je het debat om vooroordelen over de or ter discussie te stellen. Omdat de deelnemers hun mening moeten onderbouwen en iedereen in beweging is, vergroot je de kans van een realistisch beeld over de or. De debatvorm maakt het levendig en dynamisch.


Centraal staan stellingen: aspecten over het or-werk waar de deelnemers over van mening kunnen verschillen. Een gespreksleider introduceert een stelling. De ruimte is verdeeld in twee vakken: eens en oneens. De deelnemers kiezen een kant op basis van hun mening. De gespreksleider vraagt de verschillende kanten om een toelichting zodat de discussie op gang komt. Een goede stelling prikkelt. Voorbeeldstellingen bedacht door jongeren vind je hier. 


Tips voor een goed ‘kom over’ debat:

 • Bereid de stellingen met jongeren voor. Zo sluit je aan bij hun belevingswereld. Je bereidt de stellingen voor met de vraag: “Waarover kunnen we van mening verschillen als het gaat om het or-werk in onze organisatie?”
 • Belangrijk is dat de stelling prikkelend maar niet extreem is, zodat er voor en tegenstanders zijn.
 • Zorg voor een actieve gespreksleider. Het helpt de aandacht vasthouden als de gespreksleider geluidsversterking heeft en wanneer de stelling op een beeldscherm geprojecteerd wordt.
 • Vraag wie van mening is veranderd om in een ander vak te gaan staan.
 • Or-leden kunnen ook meedoen, zolang de meeste spreektijd naar de jongeren gaat.
 • Zorg ervoor dat het debat vlot verloopt. Vijf tot zeven minuten per stelling is voldoende.
 • Lok uit dat deelnemers elkaar proberen te overtuigen – zo houd je de discussie levendig.

2.  Speeddate:


Duur: vijftien tot twintig minuten

Aantal deelnemers: vanaf vijf jongeren

Met een speeddate vorm je koppels van jongeren en or-leden. Dat geeft je de mogelijkheid te horen wat zij nodig hebben om deel te nemen aan medezeggenschap en het legt de basis voor een vervolgcontact. Heel geschikt om in korte tijd een persoonlijke relatie op te bouwen.


In de speeddate maak je kennis met elkaar in rondes. Elke ronde kies je als or-lid nieuwe jongeren om in gesprek te gaan over een specifieke vraag. In tegenstelling tot het ‘kom over’ debat ben je niet bezig om de jongere te overtuigen, maar zoek je de verbinding op. Daarvoor maak je gebruik van wat je in stap drie hebt voorbereid aan vaardigheden en veranderingen in de or. Het stellen van open vragen is essentieel.


Voorbeeldvragen vind je hier.


Tips bij het organiseren van de speeddate:

 • Verdeel de groep in tweetallen: één or-lid en één jongere. Zijn er meer jongeren dan or-leden? Maak dan grotere groepen waar één or-lid bij aanwezig is. Ruim in dat geval meer tijd in voor de rondes.
 • Iedere ronde duurt drie minuten. Doe maximaal vijf of zes rondes in totaal. Dat houdt dit onderdeel interessant.
 • Geef iedereen een badge, zodat je weet met wie je in gesprek bent. Ook handig voor een eventueel vervolgcontact.
 • Wanneer je een ronde in gaat, zorg dan dat de or-leden herkenbaar zijn, bijvoorbeeld met een aparte kleur badge of door hen hun hand te laten opsteken.
 • Zorg voor een gespreksleider die over geluidsversterking beschikt. Presenteer de vraag op een beeldscherm.
 • Las een pauze in direct na het einde van de speeddate. Kom samen met de or-leden en wissel uit welke kansen en aandachtspunten de gesprekken hebben opgeleverd.
 • Als je behoefte heeft om na de speeddate toe te lichten hoe jongeren mee kunnen doen aan medezeggenschap, geef dan een korte presentatie. In stap drie vind je daar suggesties voor.
Pop-up voorbeeldvragen
Pop-up voorbeeldvragen
Stap 1
Stap 3

stap

Terug naar keuzescherm