Waar te beginnen met eigen regie?

Wil je de medewerkers in jouw organisatie meer eigen regie over hun loopbaan en ontwikkeling laten nemen? Met deze vijf tips ga je goed van start:1

Werk procesmatig door het volgen van een cyclus. Laat gesprekken over loopbaan en ontwikkeling bijvoorbeeld elke zes maanden terugkomen.


Start met een nulmeting. Kijk kritisch naar wat de organisatie op dit moment doet om eigen regie te stimuleren. Denk daarbij aan de bouwstenen richting, ruimte en ruggensteun.


Kijk naar wat er al goed gaat in de organisatie. Welke activiteiten voor eigen regie zijn succesvol, of welke medewerkers zijn hier al actief mee? Bekijk hoe deze voorbeelden verder uitgebouwd kunnen worden.


Kijk naar wat andere organisaties al doen. De voorbeelden of experimenten van anderen kunnen je goed op weg helpen.


Zet kleine stappen en vier successen. Zo groeit het vertrouwen binnen de organisatie en blijf je gemotiveerd om je doelen te bereiken.


Handige hulpmiddelen bij deze stappen zijn te vinden in het kennisdocument.

2

3

4

5

Tekst: TNO, Windesheim, AWVN, eelloo, SER

Beeld: Shutterstock