Wat moet de organisatie doen om eigen regie te stimuleren?

Wat moet je als organisatie doen om te zorgen dat medewerkers zelf de regie in hun loopbaan en ontwikkeling nemen? Er zijn drie belangrijke bouwstenen.

1. Richting

Maak concreet wat er (in de toekomst) op de organisatie afkomt. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen. Hoe verandert het werk en welke consequenties heeft dat voor je medewerkers? Breng die veranderingen in kaart en onderzoek hoe ze matchen met de competenties en behoeften van de werknemers. Zo kun je, samen met je medewerkers, richting geven aan de ontwikkeling die nodig is zodat zij ook in de toekomst inzetbaar blijven. Benadruk de noodzaak, maar ook het persoonlijk belang van de werknemer.

2. Ruimte

Om eigen regie te kunnen nemen, moeten medewerkers de ruimte hebben. Zorg dus dat tijd, middelen en geld voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Ruimte bestaat ook uit voldoende autonomie in het werk hebben. Autonomie zorgt ervoor dat mensen eerder de regie nemen op hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door te experimenteren met nieuwe methoden. Naast autonomie is uitdaging belangrijk: bij voldoende uitdaging voelt een werkende zich betrokken bij zijn werk en is er de prikkel om beter te worden in wat hij/zij doet.

3. Ruggensteun

Ruggensteun of ‘support’ van leidinggevenden en collega’s is onmisbaar voor het nemen van eigen regie. Zorg voor een veilige omgeving waarin leren en ontwikkelen positief worden benaderd. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het geven van ruggensteun aan hun medewerkers. Zo kunnen minder pro-actieve medewerkers met de juiste ondersteuning eerder tot eigen regie bewogen worden. Ook leidinggevenden moeten daarom worden ondersteund bij deze taak en zich bewust zijn van hun rol. Is een leidinggevende niet in staat ruggensteun te bieden, kijk dan of andere collega’s of de HR-afdeling dit op zich kunnen nemen.