Medezeggenschap

Aan de slag met uw or

Aan de slag

En dan kunt u nu met uw or aan de slag.

Handig is om een jaarplanning te maken voor het overleg met uw ondernemingsraad en te kijken welke agendapunten er op gezette tijden vast aan de orde moeten komen. Denk daarbij aan kwartaal/halfjaarcijfers, begroting, financieel jaarverslag, verzuimcijfers, et cetera.TIP: Als laatste tip voor de or wijzen we op het bestaan van een tool waarmee de or een eerste aanzet kan geven voor zijn manier van werken: de Koerskaart.

stap

Stap 5
Stap 3
Terug naar hoofdmenu